Tag: tokaj

To Tokaj by Sarajevo

To Tokaj by Sarajevo

We’re going to Tokaj next week (to get some wine). As usual, we want to visit something interesting along the way. Our plans are: Vienna, Maribor, Zagreb, Banja Luka, Mostar, Sarajevo, Budapest, Tokaj. On the way we want to see 11 spomeniks. And all this in 10 days. Expect beautiful photos and interesting stories!

Do Tokaju przez Sarajewo

Do Tokaju przez Sarajewo

Już za tydzień jedziemy do Tokaju (po wino). Jak zwykle, chcemy zwiedzić coś ciekawego po drodze. W planach mamy: Wiedeń, Maribor, Zagrzeb, Banja Lukę, Mostar, kilka dni w Sarajewie, Budapeszt, Tokaj. Po drodze chcemy zobaczyć 11 spomeników. A wszystko to w 10 dni. Spodziewajcie się pięknych zdjęć i ciekawych relacji!